Η Διεθνής Τεχνογνωσία μας

Τεχνολογία αιχμής από τους καλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως!
Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και η συστηματική συνεργασία με εταιρείες ανελκυστήρων και προμηθευτές πρώτων υλών και εξοπλισμού διεθνούς κύρους, εξασφαλίζουν στους πελάτες μας τη διάθεση του αρτιότερου εξοπλισμού, ποιοτικών μηχανισμών, απόλυτη ασφάλεια για τους χρήστες και κορυφαίο σχεδιασμό στην κατασκευή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε ραντεβού με το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Η Valsamidis A.T.E.A έχει αναπτύξει και διατηρεί πολυετείς συνεργασίες με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες παγκοσμίου επιπέδου επιχειρήσεις του κλάδου ανάλογα με την εξειδίκευση τους, όπως οι:

 • Lift Equip Γερμανίας θυγατρική της Thyssen AG – ανελκυστήρες έλξεως
 • Orona Ισπανίας – ειδικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο
 • Hiro Lift GmbH Γερμανίας – μεταφορά και μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • SKG GmbH Γερμανίας – κάθετη μεταφορά φορτιών απλών και ειδικών εφαρμογών
 • Vimec Ιταλίας – πλατφόρμες φορτιών και ατόμων απλών και ειδικών εφαρμογών
 • Tecno Ιταλίας – κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι
 • Moris Ιταλίας – υδραυλικοί ανελκυστήρες
 • Kleeman Ελλάς Α.Ε. – υδραυλικοί ανελκυστήρες
 • Lafert AEG – κινητήρες νέας τεχνολογίας (PMSM)

Τα Πιστοποιητικά μας

Η αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια, η άριστη λειτουργία και οι πιστοποιημένες διαδικασίες αποτελούν για εμάς απαράβατους όρους σε κάθε συνεργασία.
Η Valsamidis A.T.E.A αποτελεί την πρώτη εταιρία του κλάδου που πιστοποιήθηκε με ISO 9001-2000-95/16 καθώς και με πιστοποιητικό ολικής διασφάλισης ποιότητας ήδη από το 1998.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε ραντεβού με το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Το Πιστοποιητικό ISO 9001-2000-95/16 εγγυάται την εφαρμογή εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, πιστοποίηση και τελικές δοκιμές των ανελκυστήρων

Με συνεχείς έρευνες καταφέρνουμε να προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις περισσότερο σύγχρονες, ασφαλέστερες και καλύτερης ποιότητας. Παράλληλα, ειδική βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία μας με πιστοποιημένους Ευρωπαίους προμηθευτές πρώτων υλών που μας παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας

Τα πιστοποιητικά που έχουμε διασφαλίσει και εφαρμόζουμε αποδεικνύουν την επιμονή μας στην αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια και ποιότητα των υλικών αλλά και των υπηρεσιών μας.

Αναλυτικότερα η εταιρία μας εφαρμόζει:

 • Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 το οποίο εγγυάται ότι εφαρμόζεται εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευές Ανελκυστήρων.
 • Πιστοποιητικό Ολικής Διασφάλισης Ποιότητας Παράρτημα ΧΙΙΙ, Ενότητα Η, Οδηγία 95/16/ΕΚ για το Σχεδιασμό, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Τελική Επιθεώρηση & Δοκιμές για Υδραυλικούς και Ηλεκτρομηχανικούς Ανελκυστήρες.
 • Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2022, το οποίο αποτελεί επιβεβαίωση της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης της εταιρίας και των προσπαθειών της για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.
 • Πιστοποιητικό Συντήρησης και λειτουργίες διάσωσης για ηλεκτρικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες 13015:2001 + Α1:2008.
 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης 45001:2018