Πιστοποιήση & Περιοδικοί Έλεγχοι

Η Valsamidis A.T.E.A. αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτης σας!
Κάθε νέο έργο αποτελεί για την ομάδα εργασίας μια νέα πρόκληση που πρέπει να έχει το αρτιότερο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε ραντεβού με το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία κάθε νέας εγκατάστασης, η εξειδικευμένη ομάδα μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς, αναλαμβάνει να πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες βάσει νομοθεσίας επιβεβαιώνοντας έτσι την άριστη λειτουργία τους.

Η κάθε εγκατάσταση καταχωρείται επίσης στο σύστημά μας και προγραμματίζεται η επόμενη συντήρησή της συνεχίζοντας απρόσκοπτα η ομαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού.

Όλοι οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση τους υπόκεινται σε επαναξιολόγηση και περιοδικούς ελέγχους για το σύνολο της λειτουργίας τους, σε ορισμένα από τη νομοθεσία τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εταιρία μας φροντίζει να προγραμματίζει και να διεκπεραιώνει όλους τους προβλεπόμενους από την νομοθεσία ελέγχους και εργασίες.

Θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο; Πατήστε εδώ για πληροφορίες στο ανάλογο ΦΕΚ