Νέες εγκαταστάσεις

Η Valsamidis A.T.E.A. αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτης σας!

Κάθε νέο έργο αποτελεί για την ομάδα εργασίας μια νέα πρόκληση που πρέπει να έχει το αρτιότερο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε ραντεβού με το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Στη φάση ανέγερσης μια νέας εγκατάστασης και πιο συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, η εταιρία παρέχει στους μελετητές, όλα όσα χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την ορθή κυκλοφορία του κτιρίου. Αναλυτικότερα, προμηθεύει τους μελετητές με σχέδια, κυκλοφοριακή ή και ηλεκτρομηχανική μελέτη.

Όταν απαιτείται, σε έργα με δύσκολες κτιριακές συνθήκες η Valsamidis A.T.E.A., εκπονεί μελέτες ανάλυσης επικινδυνότητας, όπως προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία και προσαρμόζει πιστοποιημένες και αξιόπιστες λύσεις.

Λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία κάθε νέας εγκατάστασης, η εξειδικευμένη ομάδα αναλαμβάνει να πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες βάσει νομοθεσίας επιβεβαιώνοντας την άριστη λειτουργία τους. Τέλος, κάθε εγκατάσταση καταχωρείται στο σύστημά μας και προγραμματίζεται η επόμενη συντήρησή της συνεχίζοντας απρόσκοπτα την ομαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού.