Οι Άνθρωποι μας

Το τεχνικό υπόβαθρο των στελεχών μας, η επαγγελματική τους εμπειρία, η συνέπεια, η επιμονή στη λεπτομέρεια, και το πάθος που τους διακρίνει, βρίσκονται στο επαγγελματικό μας DNA.
Βασική μας προτεραιότητά αποτελεί, οι 100 και πλέον εργαζόμενοί μας να βρίσκονται πάντα δίπλα σας, σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε ραντεβού με το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Μέσω των πέντε εξειδικευμένων τμημάτων της Valsamidis A.T.E.A. που αναλαμβάνουν

  • την αρχική Μελέτη και Σχεδιασμό,
  • τις Νέες Εγκαταστάσεις,
  • τον Εκσυγχρονισμό και την Ανακαίνιση,
  • την Συντήρηση και Παροχή After Sales Customer Service και
  • την Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων

προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας την καταλληλότερη, οικονομικά αποδοτική, και ασφαλέστερη πρόταση.

Οι έμπειροι μηχανικοί που στελεχώνουν την εταιρεία, αναλαμβάνουν τη μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά σαν νέα και μοναδική, με την ίδια επαγγελματική προσέγγιση και ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τη διαθέσιμη δαπάνη και το εύρος των εργασιών, σχεδιάζοντας αξιόπιστες και πλήρως εξατομικευμένες προτάσεις, προσαρμοσμένες απόλυτα στα δικά τους αισθητικά, λειτουργικά και οικονομικά δεδομένα.

Στόχος μας να προσφέρουμε την καλύτερη οικονομοτεχνικά πρόταση για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.