Εκσυγχρονίστε τον ανελκυστήρας σας με επιδότηση ΕΣΠΑ

H εταιρία μας VALSAMIDIS A.T.E.A, είναι η μόνη αμιγώς Ελληνική εταιρεία στην Ελλάδα, που προμηθεύει ανελκυστήρες που προστατεύουν το περιβάλλον και εξοικονομούν ενέργεια. Συγκεκριμένα η εταιρία μας διαθέτει τον νέας γενιάς ηλεκτρομηχανικό ανελκυστήρα V20 με τον οποίο επιτυγχάνεται 40% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και 60% όταν θέτουμε τα εξαρτήματα σε κατάσταση αναμονής sleep mode ή eco mode χρησιμοποιώντας κινητήρες χωρίς μειωτή (gearless).

Πριν από λίγες μέρες στη χώρα μας προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις .

Συγκεκριμένα προκηρύχθηκε πρόγραμμα με τίτλο « Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» που αφορά αγορά νέου εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και ταυτόχρονη Προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που ανέρχεται έως 60% επί της αξίας αγοράς ( εξαιρουμένου του ΦΠΑ) και αφορά «Μηχανήματα –Εξοπλισμός» και «Εξοπλισμός για την Προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας».
Επίσης πρόγραμμα που αφορά την « Αναβάθμιση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές » με χρηματοδότηση της αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση της άεργου ισχύος . Το ποσό επιχορήγησης της δαπάνης του εξοπλισμού αναλόγως της περιφέρειας που εδρεύει η επωφελούμενη επιχείρηση ανέρχεται έως 90% επί της καθαρής αξίας αγοράς (Η χρηματοδότηση ποικίλει , αναλόγως της επένδυσης, του κλάδου και της περιφέρειας).

Τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων αποτελούν ευκαιρία για την κάθε σύγχρονη επιχείρηση στην Ελλάδα, ώστε να εκσυγχρονιστούν με προϊόντα εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών φιλικά προς το περιβάλλον, όπως ο ανελκυστήρας V20.

Αν υπάρχει ενδιαφέρον από την επιχείρηση σας για συμμετοχή στο ένα ή και στα δυο συγκεκριμένα προγράμματα και αγορά νέου εξοπλισμού ανελκυστήρων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών σας και ταυτόχρονη Προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας, η εταιρεία ανελκυστήρων VALSAMIDIS A.T.E.A , www.valsalift.gr μπορεί να αποτελέσει τον προμηθευτή σας για την συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε σήμερα με την εταιρία VALSAMIDIS στο 210-4818756 ή αποστείλατε μας email στο info@valsalift.gr.