Υπηρεσίες > Πιστοποιήση & Περιοδικοί Έλεγχοι

 

Η Valsamidis A.T.E.A. αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτης σας!Presentation1

Κάθε νέο έργο αποτελεί για την ομάδα εργασίας μια νέα πρόκληση που πρέπει να έχει το αρτιότερο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία κάθε νέας εγκατάστασης, η εξειδικευμένη ομάδα μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς, αναλαμβάνει να πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες βάσει νομοθεσίας επιβεβαιώνοντας έτσι την άριστη λειτουργία τους.

Η κάθε εγκατάσταση καταχωρείται επίσης στο σύστημά μας και προγραμματίζεται η επόμενη συντήρησή της συνεχίζοντας απρόσκοπτα η ομαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού.

Όλοι οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση τους υπόκεινται σε επαναξιολόγηση και περιοδικούς ελέγχους για το σύνολο της λειτουργίας τους, σε ορισμένα από τη νομοθεσία τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εταιρία μας φροντίζει να προγραμματίζει και να διεκπεραιώνει όλους τους προβλεπόμενους από την νομοθεσία ελέγχους και εργασίες.

Θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο; Πατήστε εδώ για πληροφορίες στο ανάλογο ΦΕΚ