Υπηρεσίες > Μελέτη – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη

 

Η Valsamidis A.T.E.A. αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτης σας!image001

Κάθε νέο έργο αποτελεί για την ομάδα εργασίας μια νέα πρόκληση που πρέπει να έχει το αρτιότερο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. 

Ξεκινώντας από τη λεπτομερέστατη μελέτη, σχεδιάζουμε μαζί σας την ιδανικότερη λύση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας αλλά και τις ειδικές προδιαγραφές του κτιρίου, ακολουθώντας τα εξής στάδια.

  • Αρχικός Σχεδιασμός
  • Κυκλοφοριακή Μελέτη Κτιρίου
  • Ηλεκτρομηχανική μελέτη έργου
  • Μελέτη ανάλυσης κινδύνων
  • Σχέδια AutoCad παρουσίασης έργου
  • Πλήρης παρουσίαση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου